top of page

סדנה יוצרת להכרת שפת האסטרולוגיה

סדנה קבוצתית או זוגית המתאימה לכל אדם, מפגישה בצורה חוויתית עם השפה האסטרולוגית.

​בתנועה ובעבודת צבע ורישום. כל סדנה הינה ייחודית על כל רבדיה (גם בדגשים, מספר השעות וכו׳)

מוזמנים ליצור קשר 

סדנה

מפגש איתך - הוא כמו תיבת אוצר

המילים, המשפטים, התובנות – הם האוצרות שאת חשפת והארת 

תודה על המקום השואל שמאפשר לי לבחור

על זיהוי החוזקות והעוצמות  

קיבלתי ממך המון

 

 בסופו של דבר זאת באמת היתה חוויה 

מדטטיבית,

 יצירתית, שנוגעת במהות של הדבר. זה היה

 עבורי יותר הכרה של המהות הנעה

 והמתפתחת של האסטרולוגיה 

דרך תרגילי ציור...

 

 זה תמיד כיף לעבוד ביצירה! 

נתן לי נקודת מבט אחרת ומעניינת 

bottom of page